Contas Anuais Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Concello de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 02 Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 03 Organismo Autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 04 Turismo de Pontevedra, SA 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 05 Memoria de custe e rendemento dos servizos e de cumprimento de obxectivos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 06 Informe do OXPC 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Informe do Organo de Xestión Orzamentaria e Contabilidade 2016-02-29T23:00:00Z 01 Concello de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 02 Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 03 Organismo Autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 04 Turismo de Pontevedra, SA 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 05 Memoria de custe e rendemento dos servizos e de cumprimento de obxectivos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 06 Informe do OXPC 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Informe do Organo de Xestión Orzamentaria e Contabilidade 2016-02-29T23:00:00Z 00 Taboa de contidos 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 01 Concello de Pontevedra 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 02 Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 03 Organismo Autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 04 Turismo de Pontevedra, SA 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 05 Memoria de custe e rendemento dos servizos e de cumprimento de obxectivos 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 06 Informe do OXPC 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 07 Documentación complementaria. Regra 45.3 ICAL 13 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 08 Reparos emitidos 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 2016-10-30T23:00:00Z 00 Táboa de contidos 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 01 Concello de Pontevedra 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 02 Organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 03 Organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes (IMD) 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 04 Turismo de Pontevedra, SA 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 05 Memoria custe e rendimento servizos e de cumprimento de obxectivos. 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 06 Documentación Complementaria Regra 45.3 ICAL 13 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 07 Informe do Órgano de Xestión Orzamentaria e Contabilidade 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 2017-08-09T22:00:00Z 08 Reparos emitidos pola Inttervención Xeral 2017-08-10T22:00:00Z 2017-08-10T22:00:00Z 2017-08-10T22:00:00Z 09 Documentación tramitación administrativa 2017-08-10T22:00:00Z 2017-08-10T22:00:00Z 2017-08-10T22:00:00Z Conta Xeral 2017 2018-08-23T22:00:00Z 2018-08-23T22:00:00Z 2018-08-23T22:00:00Z Conta Xeral 2018 2019-08-13T22:00:00Z 2019-08-13T22:00:00Z 2019-08-13T22:00:00Z Conta xeral 2019 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z Conta Xeral 2020 2021-08-18T22:00:00Z 2021-08-18T22:00:00Z 2021-08-18T22:00:00Z Conta Xeral 2021 Conta Xeral 2022 2023-08-15T22:00:00Z 2023-08-15T22:00:00Z 2023-08-15T22:00:00Z