Delegacións de competencias Estas son as últimas entradas publicadas gl Acordo de delegación na administración da comunidade autónoma de Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso a categoría de auxiliar de Policía no Concello 2021-04-22T22:00:00Z 2021-04-22T22:00:00Z 2021-04-22T22:00:00Z Acordo de delegación na administración xeral da comunidade autónoma de Galicia das competencias de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso, por quenda libre, á categoría de policía do corpo da policía local 2020-03-10T23:00:00Z 2020-03-10T23:00:00Z 2020-03-10T23:00:00Z