headerheader-400header-800

Cita previa

A partir do 25 de maio de 2020 as oficinas do Rexistro e do Padrón de Habitantes reanudan a atención presencial, no edificio municipal Casa da Luz na praza da Verdura s/n, unicamente con cita previa, chamando ao 986850337.

Engádese a partir do 01 de xuño o servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra para o que poderá obter cita previa chamando ao mesmo telefono

Só se poderá atender a aquelas persoas que acudan con cita previa no horario outorgado

Terán preferencia os maiores de 65 anos no horario de 13 a 14 horas

O horario da cita é orientativo e procurarase que sexa o mais axustado posible para evitar as aglomeracións nas inmediacións dos edificios

A espera realizarase fóra das instalacións

O acceso aos edificios deberase facer de forma individual e mantendo sempre a distancia de seguridade de 2 metros con outras persoas

Deberase atender ás indicacións do persoal sobre circulación polas instalacións

Recoméndase o uso de máscara