Identificación na sede
headerheader-400header-800

Calendario de días inhábiles

Considéranse días inhábiles, aos efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais.

O calendario de días inhábiles, elabórase con sometemento ao calendario laboral oficial, fixando no seu respectivo ámbito (administración estatal, autonómica e local) os días inhábiles, -Art. 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

Días inhábiles do 2023

Para o ano 2023, ademais dos sábados e domingos, son inhábiles os festivos laborais declarados na Comunidade Autónoma de Galicia, que figuran no artigo 1 do Decreto 139/2022, do 21 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2023 e na columna Galicia do anexo da Resolución de 7 de outubro de 2022, da Dirección xeral do Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2023, así como os festivos laborais de carácter local do Concello de Pontevedra (recollidos na Resolución de 24de outubrode 2022, da Dirección xeral de Relacións Laborais, pola que se da publicidade as festas laborais de carácter local para o ano 2023, correspondentes aos concellos das 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia).

De conformidade co anterior, os días festivos laborais son os seguintes:

 • Xaneiro: 6
 • Febreiro: 22
 • Abril: 6 e 7
 • Maio: 1 e 17
 • Xullo: 11 e 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8 e 25

Días inhábiles do 2022

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 2
 • Abril: 14, 15
 • Maio: 17
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8

Días inhábiles do 2021

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 17
 • Marzo: 19
 • Abril: 1,2,5
 • Maio: 1,17
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2020

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 26
 • Marzo: 19
 • Abril: 9, 10
 • Maio: 1
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Decembro: 8, 25

Días inhábiles do 2019

 • Marzo: 6
 • Abril: 18, 19
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 25

Días inhábiles do 2018

 • Xaneiro: 6
 • Febrteiro: 14
 • Marzo: 29, 30
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2017

 • Xaneiro: 6
 • Marzo: 1
 • Abril: 13, 14
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2016

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 10
 • Marzo: 24, 25
 • Maio: 17
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8

Días inhábiles do 2015

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 18
 • Marzo: 20
 • Abril: 2, 3
 • Maio: 1
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 2
 • Decembro: 8, 25

Días inhábiles do 2014

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 5
 • Abril: 17, 18
 • Maio: 1, 17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25