headerheader-400header-800

Calendario de días inhábiles

Considéranse días inhábiles, aos efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais.

O calendario de días inhábiles, elabórase con sometemento ao calendario laboral oficial, fixando no seu respectivo ámbito (administración estatal, autonómica e local) os días inhábiles, -Art. 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

Días inhábiles do 2021

Para o ano 2021, ademais dos sábados e domingos, son inhábiles os festivos laborais declarados na Comunidade Autónoma de Galicia, que figuran no artigo 1 do Decreto 166/2020, de 10 de setembro , polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021 e na columna Galicia do anexo da Resolución 28 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2021, así como os festivos laborais de carácter local do Concello de Pontevedra que se publicou no BOP de Pontevedra núm. 236 do 07 de decembro de 2020. De conformidade co anterior, os días festivos laborais son os seguintes:

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 17
 • Marzo: 19
 • Abril: 1,2,5
 • Maio: 1,17
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2020

Para o ano 2020, ademais dos sábados e domingos, son inhábiles os festivos laborais declarados na Comunidade Autónoma de Galicia, que figuran no artigo 1 do Decreto 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020 e na columna Galicia do anexo da Resolución do 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020, así como os festivos laborais de carácter local do Concello de Pontevedra que se  publicou no BOP de Pontevedra núm. 220 do 15 de novembro de 2019.  De conformidade co anterior, os días festivos laborais son os seguintes:

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 26
 • Marzo: 19
 • Abril: 9, 10
 • Maio: 1
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Decembro: 8, 25

Días inhábiles do 2019

 • Marzo: 6
 • Abril: 18, 19
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 25

Días inhábiles do 2018

 • Xaneiro: 6
 • Febrteiro: 14
 • Marzo: 29, 30
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2017

 • Xaneiro: 6
 • Marzo: 1
 • Abril: 13, 14
 • Maio: 1,17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25

Días inhábiles do 2016

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 10
 • Marzo: 24, 25
 • Maio: 17
 • Xuño: 24
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8

Días inhábiles do 2015

 • Xaneiro: 1, 6
 • Febreiro: 18
 • Marzo: 20
 • Abril: 2, 3
 • Maio: 1
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Outubro: 12
 • Novembro: 2
 • Decembro: 8, 25

Días inhábiles do 2014

 • Xaneiro: 1, 6
 • Marzo: 5
 • Abril: 17, 18
 • Maio: 1, 17
 • Xullo: 11, 25
 • Agosto: 15
 • Novembro: 1
 • Decembro: 6, 8, 25