Identificación na sede
headerheader-400header-800

Expedientes

Nesta sección poderá consultar o estado de tramitación daqueles expedientes que se inicien electronicamente ou aqueles outros dos que o Concello poda por á súa disposición a dita información, así como aquelas solicitudes, escritos ou comunicacións presentadas tanto a través desta sede electrónica como no rexistro xeral municipal e descargarse un xustificante de presentación de tales documentos. Pode tamén acceder á presentación electrónica de solicitudes para aqueles procedementos que admiten tal posibilidade asi como a información sobre la tramitación.