headerheader-400header-800

As miñas xestións

Nesta sección atópase o conxunto de utilidades que a sede lle proporciona para xestionar a súa comunicación co Concello de forma máis directa e inmediata

cat2-thumbnail

Os meus expedientes

Consulte toda a información relativa ás súas solicitudes e expedientes en curso agora

cat3-thumbnail

Os meus recibos

Obteña información sobre os recibos relacionados co Concello. Ademáis, pode realizar o pago directamente dende a propia sede

cat4-thumbnail

As miñas unidades fiscais

Obteña información sobre as unidades fiscais dadas de alta no Concello

cat5-thumbnail

Volante de empadroamento

Descargue o seu volante de empadroamento, tanto individual como colectivo

cat6-thumbnail

Buzón de notificacións electrónicas

Dende aquí pode acceder ó seu buzón de notificacións electrónicas. As notificación postas a disposición, cuxo prazo de 10 dias naturais, outorgado para o acceso ao seu contido, estivera afectado polo periodo de suspensión de prazos administrativos, establecido con carácter xeral pola disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, deberanse entender prorrogados polo período que corresponda segundo o caso.