headerheader-400header-800

Normativa reguladora da sede

A Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Pontevedra establece como sede electrónica do Concello de Pontevedra, nos termos da Lei 11/2007, o enderezo electrónico https://sede.pontevedra.gal, ou calquera outro enderezo que se dispoña con posterioridade á aprobación desta norma, sempre e cando se lle dea a publicidade debida.

Regúlase a través, entre outros, dos seguintes textos:

Selos electrónicos

Para a actividade administrativa automatizada o Concello de Pontevedra emprega os selos electrónicos que se sinalan a continuación:

- Selo electrónico de secretaría

- Selo electrónico do Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria e ampliación uso selo Secretaría.