headerheader-400header-800
Entre as 15:00 e as 18:00 do día de hoxe, 27 de setembro de 2021, non estará dispoñble a emisión de volantes ou certificados de empadroamento

 sinatura e certificados electrónicos admitidos

Para poder realizar os trámites electronicamente ou consultar información particular nesta sede electrónica, é necesario autenticarse, polo que deberá acreditar a súa identidade mediante o uso da plataforma Cl@ve, que é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Cl@ve permite realizar a identificación mediante o uso de DNIe ou certificado electrónico sen necesidade de realizar ningún rexistro previo.

Os certificados electrónicos admitidos son os aceptados pola plataforma de validación de firma @firma.

Non obstante as persoas físicas tamén poderán identificarse nesta sede mediante usuario e contrasinal previa solicitude dos mesmos.