headerheader-400header-800
Volver

Convenios

Denominación
Convenio coa mancomunidade de montes de poPntevedra para a ordenación do monte e protección da biodiversidade da contorna de Pontevedra
Área
Outros convenios
Data de formalización
29/11/21
Prazo de vixencia
11 meses
Asinante
CONCELLO DE PONTEVEDRA
Importe
40000 €
Asinante
MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE PONTEVEDRA
Importe
0 €
Obxecto
Establecer as condicións reguladoras da subvención outorgada a Mancomunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra para contribuír aos gastos derivados da actividade de ordenación do monte e a elaboración dun Plan de Prevención de Incendios.