Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Convenios

Denominación
Convenio de colaboración entre o concello de Pontevedra e a deputación de Pontevedra, para cesión do recinto conventual e templo denominado convento de santa clara a deputación de Pontevedra para a súa incorporación ao museo de Pontevedra e a súa rehabilitación con destino a fins museisticos compatibilizados coa apertura ao publico do bosque e da horta e de parte dos espazos non edificados
Área
Outros convenios
Data de formalización
2023-01-10
Prazo de vixencia
48 meses
Asinante
CONCELLO DE PONTEVEDRA
Importe
32368.7 €
Asinante
DEPUTACION DE PONTEVEDRA
Importe
0 €
Obxecto
Pautar e materializar a cesión gratuíta en favor da deputación de Pontevedra da titularidade dos terreos que conforman o recinto conventual e templo denominado convento de santa clara, coa finalidade de proceder a súa rehabilitación e, de ser o caso, reconstrución ou ampliación parcial, con destino a museo integrado na rede de museos da cidade de Pontevedra e con posible inclusión no recinto de instalacións destinadas a xestión integral dos fondos arqueolóxicos do museo de Pontevedra, usos que se compatibilizaran coa adscrición ou afectación concorrente ao uso publico por parte da cidadanía do denominado "bosque", a horta e parte dos eidos non edificados, así como o uso compartido do antigo templo para actividades culturais e dotacionais