headerheader-400header-800

Procedementos tributarios tramitables electronicamente

Pode presentar electronicamente as seguintes solicitudes de tipo tributario. Para presentar outro tipo de solicitudes, escritos e comunicacións debe dirixirse ao Concello. Pode descargar os formularios dende a sección formularios de solicitude.