Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

917 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para acceso a garaxes

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2672286

Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para propietarios/arrendatarios de garajes en el centro histórico

  • DNI da persoa solicitante

  • Permiso ou licenza de condución da persoa solicitante

  • Autorización e DNI do titular do vehículo (de non ser a persoa solicitante)

  • Ficha da inspección técnica do vehículo (I.T.V)

  • Permiso de circulación do vehículo

  • Contrato de arrendamento ou escritura de propiedade do garaxe (DNI e autorización do titular para o caso de cesións de uso en precario), ou titulo que ampare o dereito (testamento, usufruto, etc)

  • Póliza do seguro obrigatorio do vehículo


Volver
Rexistro electrónico