Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

915 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para comerciantes ou profesionais

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2654591

Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para comerciantes ou profesionais

  • DNI da persoa solicitante

  • Permiso ou licenza de condución da persoa solicitante

  • CIF da empresa (de ser o caso)

  • Escritura de constitución da sociedade (de ser o caso)

  • Ficha de inspección técnica do vehículo (I.T.V)

  • Permiso de circulación do vehículo

  • Licenza municipal de actividade ou comunicación previa

  • Póliza do seguro obrigatorio de vehículos
Volver
Rexistro electrónico