Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

913 Solicitude de limpeza de terreo ou parcela

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1934229

Tendo en conta que é obriga dos propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificacións e instalacións conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos ditos usos e, en todo caso, nas de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente esixibles, en todo caso os propietarios de terreos están obrigados a conservar e manter o solo natural e, no seu caso, a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga, e demais condicións que se determinen na lexislación vixente.

  • Esbozo descritivo e dirección completa da parcela ou terreo obxecto de limpeza

Volver
Rexistro electrónico