Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

912 Solicitude de renovación/legalización de vao existente

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1934233

Mediante este procedemento poderá vostede solicitar a renovación/legalización do vao existente nun determinado inmoble, que autorice o aproveitamento especial do dominio público municipal con entradas de vehículos ou carruaxes a través das beirarrúas ou dende os espazos e vías de uso público, previo requirimento doConcello de Pontevedra no eido do procedemento aprobado polo acordo da Xunta de Goberno Local de 12/02/2018.


Modelo 912-Solicitude de renovación/legalización de vao existente.

Fotocopia do Documento Nacional de Identidade do solicitante.Volver
Rexistro electrónico