headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

132 Solicitude de alta con usuario e contrasinal na sede (só persoas físicas)

Determinados servizos electrónicos da Sede requiren a identificación previa do usuario mediante o uso de certificado electrónico ou de clave de acceso.

Esta clave pódese solicitar identificándose na sede mediante o sistema Cl@ve ou, presencialmente, presentando o formulario de alta no registro xeral do Concello tal e como se indica a continuación

Este procedemento resérvase exclusivamente para as persoas físicas que actúan en nome propio. As persoas xurídicas só poderán acceder a parte privada da sede mediante certificado electrónico.

ELECTRONICAMENTE

Accedendo á sede electrónica e identificándose usando o sistema Cl@ve, cumprimentando a solicitude de acceso e presentándoa no rexistro electrónico. O usuario e contrasinal remitiráselle mediante notificación electrónica á cal poderá acceder, previa identificación, con certificado electrónico, no buzón de notificacións da sede electrónica.

Posteriormente poderá cambiar a clave de acceso na propia sede electrónica en calquera momento editando o "perfil do usuario".

PRESENCIALMENTE

Sen certificado electrónico: Cumprimentando a solicitude de acceso e presentándoo na oficina dde presentación indicada mais abaixo onde lle entregarán a súa clave previa presentación do DNI orixinal por parte do interesado.

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Neste caso deberá achegarse con posterioridade persoalmente a oficina de rexistro do Concello de Pontevedra co DNI orixinal para que lle entreguen a sua clave.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 1 986850337 De luns a venres de 10 a 14 horas Ver detalle
Tramitación Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 1 986850337 De luns a venres de 10 a 14 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 1 986850337
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 1 986850337
Oficina Horario
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra De luns a venres de 10 a 14 horas
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra De luns a venres de 10 a 14 horas

Cando asista á oficina de presentación para recoller a clave de acceso deberá presentar o DNI orixinal.

As modalidades de acceso á sede electrónica do Concello son:

Para acceder aos contidos públicos:

- Directamente sen identificarse

Para acceder a parte privada que conten información persoal podense usar calquera destas duas modalidades indistintamente:

- Identificándose mediante o sistema Cl@ve.

- Identificándose con usuario e clave de acceso (alta na sede).

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico