Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

904 Identificación de conductor

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1976280

Cando se detecta unha infracción de tráfico e non é posible identificar e denunciar nese momento á persoa que facía uso do vehículo, a normativa sobre tráfico obriga ao responsable do vehículo (titular/arrendatario,etc.) á identificación do condutor que utilizaba o vehículo nese momento.

Non levar a cabo a identificación ou realizalo de forma incorrecta pode supoñer que o responsable do vehículo sexa considerado autor dunha infracción moi grave, o que pode carrexarlle a imposición de unha multa de contía moi importante.

Solicitude cos datos persoais do solicitante, os datos do condutor e os identificativos da denuncia (nº de boletín ou expediente, feito denunciado, lugar, data e matrícula do vehículo) e copia da autorización administrativa que lle habilite a conducir en España no caso de condutores estranxeiros que non consten inscritos no Rexistro de Condutores e Infractores da DXT.


Volver
Rexistro electrónico