Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

902 Solicitude de ocupación de vía pública (colectores de entullos)

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1877776

Mediante este procedemento poderá solicitar a ocupación de terreos de uso público local con colectores e sacos para recollida ou depósito de cascotes, materiais de construción ou entullos.

  • Fotocopia do DNI e/ou da escritura de constitución da sociedade
  • Licenza de obras
  • Plano de situación
  • Esbozo descritivo do colector, con indicación da exacta situación da instalación e dos metros cadrados da ocupación

Volver
Rexistro electrónico