Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

901 Solicitude de ocupación de vía publica (estadas e valados)

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1877773
Mediante este procedemento poderá solicitar a ocupación de terreos de uso público local con valados, estadas, cascallos, etc.
  • Fotocopia do DNI e/ou da escritura de constitución da sociedade
  • Licenza de obras
  • Plano de situación
  • Esbozo descritivo, con indicación da exacta situación da instalación e dos metros cadrados da ocupación
  • Estadas.- No suposto de obras menores nas que a estada supere os 5,00 metros de altura, deberá presentarse certificado de montaxe


Volver
Rexistro electrónico