Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

900 Solicitude de entrada de vehículos e reserva de vía pública

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1877772
Mediante este procedemento, poderá solicitar a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal con entradas de vehículos ou carruaxes a través de beirarrúas e terreos de uso público, reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo ou para carga e descarga de mercadorías de culaquier clase.
  • Fotocopia do DNI e/ou da escritura de constitución da sociedade
  • Plano de situación
  • Esbozo descritivo, con indicación da entrada de acceso e dos metros da reserva
  • Licenza de apertura, primeira ocupación ou cédula de habitabilidade


Volver
Rexistro electrónico