Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

871 Comunicación de conta corrente

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848303

Con este procedemento solicitaráse que calquera pagamento que lle teña que realizar o Concello, se ingrese na conta bancaria cuxos datos detalle na solicitude.

O modelo de solicitude (Modelo 871 Comunicación de conta corrente) debidamente cumprimentado, achegando documento da entidade financeira na que estea aberta a conta, no que conste os vintecatro díxitos do IBAN e o nome completo do titular da conta e/os cotitulares, e o/s seu/s NIF/s.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico