Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

865 Solicitude de adhesión ao sistema especial de pagamentos no IBIU

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848295

Este procedemento permite o pagamento do IBI de forma fraccionada en dúas cotas e mediante domiciliación bancaria das débedas devengadas a un de xaneiro de cada exercicio sen que lles sexa esixible o pago de xuros de mora nin a prestación de garantías. Este sistema aplícase exclusivamente aos recibos do imposto sobre bens de natureza urbana (exclúense os de natureza rústica e os bens de características especiais)

Solicitude (Mod. 865 Solicitude de adhesión ao Sistema Especial de Pagos no IBIU)

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico