Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

856 Solicitude de expedición de documentos administrativos de natureza tributaria

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848274

Pode solicitar ante o Órgano de tesouraría e xestión tributaria:

  • Certificados de estar ao corrente das súas obrigas tributarias coa facenda municipal
  • Certificados de constar ou non en padróns tributarios (incluidos os relativos á asistencia xurídica gratuíta)

A relación detallada pode consultala na ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

Lembre que:

A tramitación desta solicitude require do pago dunha taxa con carácter previo á tramitación da solicitude e que poderá facer efectiva de xeito presencial.- Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.

- Copia do NIF do interesado e, no caso de actuar mediante representante, a copia do NIF deste e máis o documento que acredite a representación

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico