Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

850 Comunicación/declaración de datos fiscais

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848265

Poñer en coñecemento do Concello de Pontevedra, datos dun obrigado tributario relativos á súa identificación e/ou enderezo fiscal, para os efectos do artigo 48.3 da Lei xeral tributaria.

Cumprimentar, segundo as instrucións, e presentar o impreso (Mod 850 Comunicación de datos fiscais)

No caso de presentación presencial:

- A solicitude deberá ir acompañada de copia do NIF ou NIE

- En caso de tratarse de persoas xurídicas, a documentación acreditativa do representante que asina o impreso, xunto cunha copia da tarxeta do NIF da persoa xurídica

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico