Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Outras taxas

alertaTramitable todo o ano

Que outras taxas ten impostas o Concello de Pontevedra?

O Concello de Pontevedra, ademais das taxas:

 • Pola prestación dos servizos de xestión de rede de sumidoiros, auga e lixo

 • Pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público,

ten impostas taxas pola prestación dos servizos seguintes aos solicitantes dos mesmos ou quen aproveite o servizo:

 • Taxa por apertura de establecementos

 • Taxa por recollida, retirada, transporte, depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas

 • Taxa por expedición de documentos

 • Taxa por licenzas de autotaxis e demais vehículos de aluguer

 • Taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios

 • Taxa pola prestación de servizos urbanísticos

 • Taxa pola prestación de servizos nos cemiterios municipais

 • Taxa pola prestación dos servizos nos mercados municipais

 • Taxa por servizos especiais ou transportes

Pode vostede consultar os casos en que debe aboarse, quen ten que aboalas e como, consultando os textos das corresponentes ordenanzas fiscais.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Volver