headerheader-400header-800
Volver

205B Xustificación da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2019/20 (Escolas deportivas municipais 2019/20)

alertaDende : 02/02/2021 - Ata : 15/03/2021

Procedemento de xustificación desubvencións para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2019/20 (Escolas deportivas municipais 2019/20).

As entidades deportivas privadas sen ánimo de lucro, as federacións deportivas de carácter autonómico e asasociacións de nais e pais (ANPAs) dos colexios públicos do rural do municipio de Pontevedra declarados como beneficiarios na resolución definitiva do procedemento de subvencións para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2019/20(Escolas deportivas municipais 2019/20).

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013 De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013
Oficina Horario
Servizo de deportes De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas

  • Formularios debidamente cubertos
  • Memoria detallada da actividade
  • Xustificación da publicidade xerada pola actividade que acredite a participación do Concello de Pontevedra no financiamento da actividade
  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo qu ese aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

    Normativa municipal

Dende : 02/02/2021

Ata : 15/03/2021


Volver