Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

622 Procedemento de solicitude de autorización para a substitución de vehículo adscrito ao servizo público de taxi

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1853502

Os vehículos adscritos ao servizo público de taxi non poderán ter unha antigüidade superior a dez anos (12 no caso de vehículos adaptados).

O novo vehículo deberá ter unha antigüidade inferior á do vehículo substituído e, en todo caso, menos de 4 anos.


Solicitude de autorización de cambio de material.

Documentación do novo vehículo.

Póliza do seguro obrigatorio e xustificante de pagamento.

Certificado de atoparse ao corrente coa Facenda municipal (só no caso de non autorizar a consulta destes datos)

Xustificante de pagamento das taxas municipal e autonómica.

Certificado da capacidade do maleteiro do vehículo.

  • Unha vez obtida a autorización para o cambio de vehículo deberáse achegar, no prazo máximo dun mes e previa a posta en funcionamento do vehículo a autorización interurbana expedida pola Xunta de Galicia.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico