Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

621 Solicitud de transmisión de licenza municipal de taxi

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651213

As licenzas de taxi son transmisibles inter vivos ou mortis causa trala autorización das administracións competentes, de acordo co artigo 17 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte púiblico de persoas en vehículos de turismo de Galicia e os artigos 11 e 12 do Decreto 103/2018, do 13 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 4/2013.

  • Solicitude de transmisión subscrita polo transmitinte e o adquirinte.
  • DNI e carné de conducir do transmitinte e do adquirinte.
  • Permiso municipal de condutor do adquirente, de ser o caso.
  • Certificación de estar ao corrente coa Facenda municipal, no caso de que non autorice a consulta destes datos.
  • Certificación de non ter débedas tributarias coa Seguridade Social, “Hacienda” (Estado) e “Facenda” (Xunta de Galicia), tanto do transmitinte como do adquirinte.
  • Xustificante do pagamento das taxas.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico