Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

503U Comunicación do cambio de titularidade dunha licenza urbanística

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1996722

Comunicación do cambio de titularidade dunha licenza urbanística

  • Comunicación (Mod 503U)
  • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
  • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
  • Documentacion acreditativa da referencia catastral
  • Documentación acreditativa da disponibilidade para a materialización da licenza

Volver
Rexistro electrónico