Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

503A Comunicación do cambio de titularidade da apertura dun establecemento público

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1986423

Comunicación do cambio de titularidade do título administrativo habilitante para o desenvolvemento dunha actividade nun establecemento

  • Comunicación (Mod 503A)
  • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
  • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
  • Documentación acreditativa da disponibilidade do establecemento para desenvolver a actividade

Volver
Rexistro electrónico