Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

416R Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)

alertaDende : 22/01/2022 - Ata : 31/12/2022
alertaCódigo SIA: 2832249

Mediante este impreso o/a interesado/a poderá outorgar a súa representación en calquera persoa con capacidade de obrar para que, en relación ao procedemento de tramitación da subvención ante a Administración, exerza as facultades que correspondan.

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o formulario 416R ANEXO VIII Documento de representación, xunto coa seguinte documentación:

  • Copia do NIF ou CIF do/a interesado/a e do/a representante.
  • Documento acreditativo da representación outorgada (no caso de representación legal)
  • No caso de que o solicitante sexa unha persoa xurídica, copia da escritura de constitución da entidade e da súa inscrición no Rexistro Mercantil.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico