Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

416C Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)

alertaDende : 05/04/2022 - Ata : 30/11/2026
alertaCódigo SIA: 2868997

Mediante este impreso o/a interesado/a poderá outorgar a súa representación en calquera persoa con capacidade de obrar para que, en relación ao procedemento de tramitación da subvención ante a Administración, exerza as facultades que correspondan.

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o impreso 416C ANEXO VIII Documento de representación, xunto coa seguinte documentación:

  • Copia do NIF ou CIF do/a interesado/a e do/a representante.

  • Documento acreditativo da representación outorgada (no caso de representación legal).

  • No caso de que o solicitante sexa unha persoa xurídica, copia da escritura de constitución da entidade e da súa inscrición no Rexistro Mercantil.


Volver
Rexistro electrónico