headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

911 Solicitude de autorización de armas 4ª categoría/renovación armas 4ª.1

Mediante este procedemento poderanse solicitar as tarxetas de armas de 4ª categoría, así como a correspondente renovación no caso de armas documentadas en tarxeta tipo A.

De acordo co Real decreto 137/1993, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de armas, este permiso é válido para as armas comprendidas na 4ª categoría:

- 4.1: Carabinas e pistolas, de tiro semiautomático e de repetición; e revólveres de dobre acción, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas, cuxa validez será de 5 anos y poderán rexistrar un máximo de 6 armas. (Tarxeta A)

- 4.2: Carabinas e pistolas, de ánima lisa ou raiada, e dun só tiro, e revólveres de acción simple, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas, cuxa validez será permanente e poderán rexistrar un número ilimitado de armas. (Tarxeta B)

Este permiso só terá validez dentro do termo municipal de Pontevedra.

Persoas físicas empadroadas no Concello de Pontevedra

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

- Autorización ao Concello de Pontevedra para solicitar o certificado de antecedentes penais, ou no caso de non autorizar, deberá presentar o certificado.

- Autorización ao Concello de Pontevedra para consultar a residencia no Padrón municipal de habitantes, en caso contrario, deberá achegar o volante de empadroamento.

- Fotocopia do DNI

- Certificado psicotécnico de aptitude.

- Guía de pertenza: marca, calibre e nº de arma

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

Real decreto 137/1993, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de armas

Volver
Rexistro electrónico