headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

197 Solicitude xeral de empregado público municipal dirixida ao Servizo de persoal do Concello de Pontevedra

Se vostede é empregado ou empregada pública municipal, consultou o catálogo de servizos de recursos humanos e non localiza un modelo de solicitude mais adecuado para a súa petición pode dirixir a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Servizo de Persoal do Concello de Pontevedra achegando a súa solicitude ao procedemento de solicitude xeral que se describe a continuación.

Os empregados e as empregadas públicas municipais que dirixan unha solicitude, escrito ou comunicación ao Servizo de Persoal do Concello de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220
Oficina Horario
Servizo de persoal De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Cando menos a solicitude, que poderá presentarse:

- mediante o modelo de solicitude 197 na que se exprese con claridade o obxecto da solicitude, escrito ou comunicación.

- ou ben mediante os modelos de solicitude normalizados determinados polo Servizo de Persoal para os diferentes procedementos que así o requiran, os cales poden atoparse na INTRANET do Concello de Pontevedra

Poderanse descargar os modelos de solicitude editables publicados no apartado de “repositorio documental” da INTRANET do Concello de Pontevedra (identificándose co seu usuario e contrasinal de empregado público municipal) á que poderá acceder no seguinte enlace:

https://intranet.pontevedra.gal/intranet/

    Pode darse de alta na sede electrónica para acceder con usuario e contrasinal a través do seguinte procedemento:


    Volver
    Rexistro electrónico