Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

301 Solicitude de tarxeta de estacionamiento de vehículos para persoas con mobilidade reducida

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651148

Procedemento mediante o cal se solicita a expecidión da tarxeta de estacionamento de vehículos para persoas con mobilidade reducida.

  • Modelo de solicitude debidamente cuberto
  • DNI do/a solicitante e, no seu caso, fotocopia do DNI do/a seu/súa representante legal e a acreditación da dita representación
  • Unha foto tamaño carné do titular. No caso da presentación electrónica da solicitude, a dita fotografía será achegada pola persoa titular no momento de recoller e sinar a tarxeta
  • Documentación que acredite: 1) o grao de discapacidade; 2) o carárcter da valoración; 3) a dificultade de mobilidade para usar transportes colectivos
  • Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurídica deberá achegar as matrículas dos vehículos habilitados para transportar ás persoas con mobilidade reducida, así como a documentación acreditativa da entidade e do representante legal. (Permiso de inicio de actividades, e calquera outro que sexa preceptivo
  • No caso das renovacións de tarxetas, cando pase a recoller a nova tarxeta, deberá achegar a tarxeta antiga.
  • Para o caso de perda,substracción ou roubo, deberá presentar unha solicitude xeral solicitando o duplicado xunto cunha fotografía tamaño carné e a denuncia correspondente
  • Para o caso de deterioro, deberá presentar unha solicitude xeral solicitando o duplicado xunto cunha fotografía tamaño carné. Cando pase a recoller a nova tarxeta, deberá achegar a tarxeta antiga.

Poderá atopar a solicitude xeral (130) no apartado denominado "catálogo de procedementos" ou premendo aquí.


Volver
Rexistro electrónico