Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

270 Solicitude de bastanteo de poderes

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651144

Mediante esta solicitude vostede poderá obter a dilixencia de bastanteo ou de declaración de suficiencia de facultades para actuar ante este Concello e o organismo autónomo.

  • Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.
  • Xustificante do pagamento da taxa correspondente
  • Escritura/s pública/s que acredite a representación

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico