Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

261 Recurso de alzada contra actos do tribunal en procesos selectivos ou de provisión de postos

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651120

Recurso contra actos de tribunais e órganos de selección do persoal ao servizo do Concello de Pontevedra.

  • Solicitude 261 debidamente cumprimentada.
  • Aquela documentación que o interesado considere pertinente na interposición do recurso, na que fundamente as súas alegacións.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico