Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

227B Procedemento de xustificación das subvencións destinadas ao financiamento de gastos ordinarios e correntes necesarios para o mantemento e reactivación do tecido económico, comercial e profesional do Concello de Pontevedra (Supera 21 Gastos Correntes)

alertaDende : 27/01/2023 - Ata : 30/06/2023
alertaCódigo SIA: 2979666

Procedemento de xustificación das axudas económicas outorgadas para a realización de gastos ordinarios e correntes para o mantemento e reactivación do tecido económico, comercial e profesional do Concello de Pontevedra, coa finalidade de paliar as consecuencias da crise provocada pola COVID-19, así como para solicitar o seu pagamento se non se solicitou o anticipo.

De acordo co previsto nas bases da convocatoria:

  • Memoria xustificativa da actividade/proxecto subvencionada/o (Anexo I)

  • Relación de facturas que xustifican a subvención (Anexo II)

  • Fotografía da colocación do cartel que dá publicidade da subvención do Concello de Pontevedra, que deberá manterse exposto ata o 31/12/2023


Volver