Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

226B Procedemento de xustificación das subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Investimentos)

alertaDende : 23/03/2022 - Ata : 30/06/2022

Procedemento para a xustificación das axudas económicas outorgadas para a modernización e reactivación do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra, así como para solicitar o seu pagamento se non se solicitou o anticipo.

2021/SUBCC/000012 SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS PARA A MODERNIZACIÓN, MELLORA, ADAPTACIÓN E DIXITALIZACIÓN DO SECTOR ECONÓMICO E COMERCIAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Persoas e entidades beneficiarias das subvenciones de conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/12/2021.

Pode consultar a listaxe de solicitudes con subvención premendo no seguinte enlace:

ELECTRONICAMENTE

Siga os pasos que lle indicamos a continuación:

 1. Idéntifiquese electronicamente.

 2. Escolla no catálogo de procedementos o 226B e acceda á tramitación online premendo no botón "Rexistro electrónico".

 3. Seleccione a convocatoria 2021/SUBCC/000012.

 4. Encha os campos da solicitude.

 5. Achegue a documentación requirida e os Anexos I e II debidamente cubertos premendo no botón “Escolla o arquivo”.

 6. Prema no botón "Enviar".

Pode acceder a unha guía de presentación paso a paso en formato pdf no seguinte enlace: Pasos a seguir SUPERA21 INVESTIMENTOS

Para achegar documentación complementaria para unir ao seu expediente de xustificación de subvención, fóralle requirida ou non, poderá empregar o procedemento 131 Achega de documentación complementaria, disponible no seguinte enlace: 131 Achega de documentación complementaria.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Gabinete da alcaldía Michelena, 30 3º 986100185 ext 7104;7105;7103 De luns a venres de 10:00 a 13:30
Oficina Enderezo Teléfonos
Gabinete da alcaldía Michelena, 30 3º 986100185 ext 7104;7105;7103
Oficina Horario
Gabinete da alcaldía De luns a venres de 10:00 a 13:30

De acordo co previsto no artigo 16 das bases da convocatoria:

 • Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.

 • Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

 • Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

 • Fotografías das actuacións ou do proxecto que acrediten a súa realización.

 • Fotografía da colocación do cartel que dá publicidade da subvención do Concello de Pontevedra, que deberá manterse exposto ata o 31/12/2022

 • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Volver