Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

223 Solicitude de xustificación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas polo Servizo de educación e promoción económica

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2672982

Procedemento para xustificar e solicitar o pagamento das axudas e subvencións outorgadas polo procedemento de concesion directa que se tramiten polo Servizo de Educación e promoción Económica. Este procedemento servirá para xustificar tanto as subvencións que veñan previstas de xeito nominativo no orzamento xeral do Concello como as que se concedan en base a especiais razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou aquelas outras que dificulten a súa convocatoria pública.

Entidades ou persoas físicas que sexan beneficiarias dunha subvención directa outorgada polo Concello de Pontevedra na forma prevista no artigo 36.1 da Ordenanza xeral de subvencións do Concello.


Volver
Rexistro electrónico