Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

205A Solicitude da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2022/23 (Escolas deportivas municipais 2022/23)

alertaDende : 24/05/2022 - Ata : 07/06/2022

Procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2022/23 que promovan as entidades privadas sen ánimo de lucro, atendendo aos criterios de publicidade, concorrencia e obxectividade na concesión.

  • As entidades deportivas privadas sen ánimo de lucro, validamente constituídas, que teñan o seu domicilio social no municipio de Pontevedra, realicen actividades de interese municipal e se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

  • As federacións deportivas de carácter autonómico, provincial ou local, validamente constituídas, aínda que non estean domiciliadas no municipio de Pontevedra, que realicen actividades de interese municipal dentro do Concello ou en beneficio do mesmo.

  • As asociacións de nais e pais (ANPA), e as entidades deportivas, dos colexios públicos do rural do municipio de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico".

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013 De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de deportes Pabellón Municipal de Deportes Ría Juan Manuel Pintos s/n 986872013
Oficina Horario
Servizo de deportes De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
  • Formularios solicitude da subvención debidamente cubertos.

  • Certificado do seguro de responsabilidade civil da entidade na tempada 2022/23.

  • Certificado débedas coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA).

  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo qu ese aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Volver