Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

197 Solicitude xeral de empregado público municipal dirixida ao Servizo de Persoal do Concello de Pontevedra

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651109

Se vostede é empregado ou empregada pública municipal, consultou o catálogo de servizos de recursos humanos e non localiza un modelo de solicitude mais adecuado para a súa petición pode dirixir a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Servizo de Persoal do Concello de Pontevedra achegando a súa solicitude ao procedemento de solicitude xeral que se describe a continuación.

É suficiente con que encha os campos solicitados no formulario web expresando con claridade o obxecto da solicitude, escrito ou comunicación ou pode achegar os modelos de solicitude normalizados determinados polo Servizo de Persoal para os diferentes procedementos que así o requiran, os cales poden atoparse na INTRANET do Concello de Pontevedra

Os empregados e as empregadas públicas municipais que dirixan unha solicitude, escrito ou comunicación ao Servizo de Persoal do Concello de Pontevedra.


Volver
Rexistro electrónico