Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

165 Solicitude de participación no proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva (Lista C) para a substitución transitoria dos titulares de diversas prazas e postos adscritos á Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares e para a provisión interina por acumulación ou exceso de funcións na citada Unidade Operativa

alertaDende : 16/11/2022 - Ata : 25/11/2022
alertaCódigo SIA: 2930324

Solicitude de participación no proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva (Lista C) para a substitución transitoria dos titulares de diversas prazas e postos adscritos á Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares e para a provisión interina por acumulación ou exceso de funcións na citada Unidade Operativa

  • Modelo de solicitude debidamente cuberto
  • Fotocopia do DNI
  • Acreditación do nivel de Celga correspondente (ou equivalente)
  • Currículum vitae no que se sinalen os méritos a acreditar no caso de chegar á fase de concurso

Todos aqueles que soliciten participar no proceso de selección e que cumpran os requisitos establecidos nas correspondentes bases reguladoras da convocatoria


Volver