Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

156 Renuncia á oferta de nomeamentos de persoal funcionario interino ou contratación laboral temporal

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2629130

Procedemento no que os interesados achegan a súa renuncia ao nomeamento interino ou á contratación laboral ofertada polo Servizo de Persoal con cargo ás listas de reserva vixentes.

A renuncia terá as consecuencias previstas nas bases reguladoras do proceso selectivo ao abeiro do cal se configurou a lista de reserva na que se fundamenta o chamamento.

-Escrito de renuncia da oferta de nomeamento interino ou de contratación laboral temporal (Modelo 156).

Para aqueles casos nos que as bases reguladoras establezan a eximente de exclusión da lista de reserva por renuncia, xunto coa renuncia deberase achegar copia da documentación xustificativa da devandita circunstancia

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico