Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

155 Solicitude de información sobre Asociacións inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848318

O Rexistro Municipal de Asociacións ten por obxecto permitir ó Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilita-las relacións entre estas e o Concello, coñecer os seus fins e a súa representatividade e peso específico, para os efectos de posibilitar o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

  • Solicitude de información na que se acredite o interese para o solicitante da información concreta solicitada
  • Xustificante de aboamento da taxa que corresponda segundo a información solicitada (que se achegará no momento en que se entregue a documentación)

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico