Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

154 Baixa no Rexistro Municipal de Asociacións

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848317

O Rexistro Municipal de Asociacións ten por obxecto permitir ó Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilita-las relacións entre estas e o Concello, coñecer os seus fins e a súa representatividade e peso específico, para os efectos de posibilitar o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

  • Certificado do acordo da asemblea onde conste a aprobación da disolución da asociación

Entidades previamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Pontevedra que desexen modificar algún dato da inscrición ou ben causar baixa no dito rexistro.


Volver
Rexistro electrónico