Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

1526 Solicitude de participación na convocatoria pública dun proceso de provisión temporal entre funcionarios/as do Concello de Pontevedra en réxime de comisión de servizos por razóns de urxencia do posto de traballo de Xefe/a da Oficina Técnica De Licenzas e Inspección

alertaDende : 13/11/2023 - Ata : 17/11/2023
alertaCódigo SIA: 3033518

Convocatoria pública dun proceso de provisión temporal entre funcionarios/as do Concello de Pontevedra en réxime de comisión de servizos por razóns de urxencia do posto de traballo de Xefe/a da Oficina Técnica De Licenzas e Inspección.

Para poder participar na convocatoria deberase presentar a seguinte documentación:

  • Formulario de solicitude de participación.

  • Curriculum vitae.

  • Documentación acreditativa dos méritos alegados.

  • Informe favorable do superior xerárquico no que se comprometa a outorgar a súa conformidade á comisión de servizos de ser o seleccionado/a na presente convocatoria.

  • Declaración xurada ou promesa de posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas propias do posto de traballo.

Todas aquelas persoas interesadas en participar na convocatoria pública e que cumpran os requisitos establecidos na resolución de convocatoria.


Volver