Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

151 Actualización anual no rexistro municipal de asociacións

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2868976

O Rexistro Municipal de Asociacións ten por obxecto permitir ó Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilita-las relacións entre estas e o Concello, coñecer os seus fins e a súa representatividade e peso específico, para os efectos de posibilitar o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

A requirida no artigo 8 do regulamento de participación cidadá do Concello de Pontevedra:

  • Solicitude 151 debidamente cuberta
  • Certificación do número de socios
  • Relación de actividades realizadas no ano en curso
  • Balance económico do exercicio e da súa aplicación
  • Programa de actividades para o ano seguinte
  • Orzamento para o ano seguinte

Volver
Rexistro electrónico