Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

147 Solicitude de certificados de empadroamento

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2619711

O Padrón Municipal de Habitantes é o rexistro administrativo onde constan os veciños dun municipio. As certificacións que se expidan dos datos do padrón terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos

Para o caso de outros certificados relativos ao empadroamento

  • Solicitude de certificado de empadroamento
  • Xustificante de aboamento da taxa correspondente

Para recoller o certificado por persoa autorizada

  • Fotocopias dos DNI, tarxetas de residencia ou pasaportes do/a interesado/a e do/a autorizado/a para recoller o certificado, no seu caso.
Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

Volver
Rexistro electrónico